Beleidsvelden kiezen

Top  Previous  Next

 

 

RI&E Beleid

 

 

Omdat op de werkvloer van een bedrijf de meeste onveilige werksituaties te vinden zijn, lijkt het logisch dat elk bedrijf juist daar de feitelijke veiligheid goed moet regelen. Maar om terugval naar een oude onveilige bedrijfssituatie te voorkomen, is het niet genoeg de RI&E alleen in praktijk uit te voeren. Er zal ook de nodige aandacht aan de bedrijfsvoering moeten worden besteed. We hebben het dan over het zogenaamde arbeidsomstandighedenbeleid van de organisatie, waarbij het Arbo- en Verzuimbeleid - met hun typische paraplufunctie - bovenaan staat (zie voor de visualisatie de onderstaande screenshot uit de Arbo RI&E Grafimedia PLUS).

 

clip0345

Screenshot waarin de beleidsvelden van de bedrijfstak zijn gevisualiseerd. Deze beleidsvelden komen overigens overeen met de prioritaire Arboconvenants- en Arbocatalogusthema's van de Grafimedia en zijn als zodanig dan ook terug te vinden in brochurevorm en in de Arbo RI&E Grafimedia. In dit voorbeeld is uitgegaan van alle beleidsvelden.

 

 

RI&E Beleidsvelden staat dus voor het Arbeidsomstandighedenbeleid van een bedrijf. Vandaar dat dit onderwerp een belangrijke plaats inneemt in de Arbo RI&E Grafimedia. Op basis van de laatste twee Arboconvenanten en de prioritaire thema's van de huidige Arbocatalogus Grafimedia zijn de sociale partners tot de volgende beleidsvelden gekomen:

 

Arbobeleid;

Verzuimbeleid en Re-integratie;

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk);

Fysieke arbeidsbelasting

Geluid / Trillingen

Machineveiligheid

Gevaarlijke stoffen

Oplosmiddelenreductie in de offset

Oplosmiddelenreductie in de zeefdruk

Oplosmiddelenreductie in de verpakkingsdiepdruk

Bedrijfshulpverlening

Inrichting van gebouwen