Bedrijfsprofiel

Top  Previous  Next

 

 

Bedrijfsprofiel

 

 

Via deze keuze in het hoofdmenu komt u bij de pagina's waar u kunt opgeven wat de samenstelling van uw bedrijf is, zodat uw Arbo RI&E Grafimedia toegespitst is op uw situatie in de praktijk. U heeft toegang tot de volgende stappen:

 

 

Stap 1: NAW-gegevens

 

In de eerste stap is het van belang dat u uw NAW-gegevens invult en aangeeft in welke bedrijfscategorie (op basis van werknemersaantallen of full time eenheden/fte) u valt. De volgende categorieën zijn gedefinieerd: 1-10, 11-25, 26-50, 51-100 werknemers, of meer dan 100 werknemers.

 

 

Stap 2: Bedrijfsinrichting

 

Als vervolg daarop is het van belang dat u in stap 2 aangeeft hoe uw bedrijf technologisch is opgebouwd. We hebben het dan over de aanwezige bedrijfsprocessen en de afdelingen in uw bedrijf. Deze processen hoeven natuurlijk niet altijd grafisch van aard te zijn, maar kunnen ook liggen in kantooractiviteiten, design en ontwerp, ICT of de werkzaamheden van buitendienstmedewerkers. De ARBO RI&E 4 Grafimedia is namelijk ontworpen ten behoeve van de Creatieve Industrie, waar de grafimedia onderdeel van uitmaakt.

 

 

Stap 3: Personeelsprofiel

 

Daarna wordt u in stap 3 gevraagd naar gegevens over de medewerkers van het bedrijf: het personeelsprofiel. Hierbij moet u denken aan de samenstelling van uw personeelsbestand (in leeftijd en geslacht), bijzondere groepen medewerkers in uw bedrijf en eventuele functietyperingen en de verzuimcijfers. U hoeft overigens deze RI&E-functionaliteiten niet allemaal te gebruiken. U mag er voor kiezen om te verwijzen naar andere documenten of systemen binnen uw bedrijf. Het is dan wel van belang dat u dat in deze stap expliciet aangeeft.

 

 

Stap 4: Taken en verantwoordelijkheden

 

In stap 4 is het de bedoeling dat u aangeeft wie, op arbovlak, waar voor verantwoordelijk is. Om werkgevers namelijk aan te blijven sporen arbeidsomstandigheden op de agenda te houden, hebben bedrijven al sinds 1 juli 2005 vanuit de Arbowet de verplichting gekregen om één of enkele 'deskundige werknemers' binnen de organisatie aan te stellen om de directie bij te staan bij het uitvoeren van de verplichtingen in het kader van die wet. We hebben het dan over de 'preventiemedewerkers' en ‘BHV-ers’, maar natuurlijk bij grotere bedrijven ook over arbofunctionarissen en -coördinatoren.

 

 

Stap 5: BHV Algemeen

 

In de volgende stap 5 heeft u de mogelijkheid extra gegevens rond uw BedrijfsHulpVerlening op te geven. Mede dankzij deze gegevens kan het computerprogramma voor uw bedrijf een BedrijfsHulpVerleningsplan (BHV-plan) genereren. Met een BHV-plan geven werkgevers invulling aan verplichting om op een gestructureerde manier hun eigen bedrijfshulpverlening te organiseren, zodat in noodsituaties op de juiste manier wordt gehandeld. Denk daarbij aan het verlenen van eerste hulp bij ongevallen (EHBO), brandbestrijding of ontruiming en evacuatie van het bedrijfspand. Maar milieucalamiteiten horen hier natuurlijk ook bij.

 

 

Stap 6: Derden en bezoekers

 

In alle bedrijven binnen onze sector komt het voor dat er van tijd tot tijd derden en bezoekers zijn. Nu hoeven dat niet per sé groepen scholieren te zijn, maar zijn zeer zeker vaak wel toeleveranciers en onderhoudsbedrijven die in uw pand komen. Ook zij moeten veilig hun werk kunnen doen. De werkgever is primair verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van derden/bezoekers. Om dit te kunnen waarborgen is het van belang dat in de RI&E hiervoor aandacht wordt besteed. De gevraagde informatie in stap 6 zal voor u aanleiding kunnen zijn om wellicht speciale voorzieningen te treffen voor deze groepen, zoals veilige looppaden en intekening bij de receptie.

 

 

Stap 7: Bedrijfsongevallen

 

Het laatste invulveld gaat over de eventueel voorgekomen bedrijfsongevallen in de afgelopen paar jaar. Indien er geen ongevallen hebben plaatsgevonden dan kunt u dat ook aanvinken. Mochten er echter wel ongevallen zijn geweest, dan wordt van u verwacht dat u hiervan gegevens heeft geregistreerd. Het is de bedoeling dat u het soort ongeval, de oorzaak, het tijdstip, de verzuimduur (in dagen of uren), de getroffen maatregelen en het type ongeval kort beschrijft.