Bedrijfshulpverlening

Top  Previous  Next

 

 

Bedrijfshulpverlening

 

 

Bedrijfshulpverlening (kortweg BHV) valt reeds sinds 1 januari 1994 binnen de Arbowetgeving. Het gevolg daarvan is, dat bedrijven verplicht zijn hun eigen bedrijfshulpverlening te organiseren, zodat in noodsituaties op de juiste manier wordt gehandeld. Denk daarbij aan het verlenen van eerste hulp bij ongevallen (EHBO), brandbestrijding en ontruiming en evacuatie van het bedrijfspand.

Bedrijfshulpverlening is niet alleen belangrijk vanwege de veiligheid van de werknemers,

maar ook vanwege de mogelijke bedrijfseconomische gevolgen. Als een brand bijvoorbeeld een hele afdeling verwoest, komt de continuïteit van het productieproces in gevaar en lijdt het bedrijf financiële schade. Bedrijfshulpverlening heeft dus tot doel om in geval van letsel of brand snel tot actie te kunnen komen. Met een goede organisatie en getrainde medewerkers kunnen levens worden gered en wordt schade beperkt. Het gaat in eerste instantie om de tijd te overbruggen van het moment van het ontstaan van brand of levensbedreigende situatie en de opkomst van dat professionele hulpverleners (ambulance, brandweer e.d.).