Bedrijfshulpverlening - algemeen

Top  Previous  Next

 

 

Bedrijfshulpverlening-algemeen

 

 

Het doel van het bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan) is om de BHV-organisatie zo in te richten dat in geval van een noodsituatie of een dreigende noodsituatie tijdig en snel kan worden gereageerd. De bedrijfshulpverleners kunnen door middel van dit plan doelmatig optreden om de gevolgen naar aanleiding van een noodsituatie zoveel mogelijk te beperken. Het bedrijfshulpverleningsplan bevat alle gegevens die nodig zijn om in geval van een incident doelmatig te kunnen optreden om letsel en schade te beperken. De bedrijfshulpverlening beperkt zich voornamelijk tot de hulpverlening in het belang van de arbeidsveiligheid van medewerkers en andere personen. De bedrijfshulpverleningsorganisatie heeft daarom ook de volgende taken:

 

1.het verlenen van Eerste Hulp bij ongevallen;

2.het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;

3.het alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf.

4.Het onderhouden van verbindingen met diensten van buitenaf.

5.Het alarmeren van en samenwerken met externe hulporganisaties.

 
In het BHV-plan moet worden aangegeven welke alarmnummers gebruikt worden in geval van nood en welke communicatiemiddelen worden gebruikt. Hou met betrekking tot de communicatiemiddelen ook rekening met periodiek onderhoud en zorg ervoor dat de accu’s en/of batterijen altijd vol zijn! Daarnaast is het voor het beheer van de aansluitingen van het gas, de elektriciteit en het water van belang te weten wie de verantwoordelijke persoon is voor deze onderdelen en waar de onderstaande onderdelen kunnen worden afgesloten.  Tevens is het van belang aan te geven wie de BHV-contactpersoon is.

Het is natuurlijk te hopen dat de BHV-organisatie nooit ingezet hoeft te worden, maar de kans dat deze wel ingezet moet worden is altijd aanwezig. Zorg daarom dat er voldoende, minimaal één keer per jaar,  wordt geoefend met de gehele BHV-organisatie.

In de velden hieronder kunnen alle relevante gegevens met betrekking tot de BHV-organisatie worden ingevuld.