Arbomanagementsysteem

Top  Previous  Next

 

 

 

clip0148

Arbomanagementsysteem (OHSAS 18001)

 

 

De samenleving stelt steeds meer ARBO- en HRM-voorwaarden aan de bedrijfsvoering en de manier waarop er met het belangrijkste kapitaal binnen het bedrijf (de mens) wordt omgegaan. Het rekening houden in uw bedrijfsstrategie met dergelijke ontwikkelingen draagt bij tot behoud van uw concurrentiepositie. Het speciaal voor de grafimedia branche ontwikkelde Arbomanagementsysteem, gebaseerd op de OHSAS 18001 normering, helpt u bij het fasegewijs invoeren van de Arbo- en HRM-aspecten in uw bedrijfssituatie, uw omgeving en uw groeipotentieel. U kunt zelf bepalen wat er nog verbeterd moet en kan worden om uw concurrentiepositie te verbeteren en om aan de wet- en regelgeving te voldoen.

Ten behoeve van de bedrijven is door het Dienstencentrum een productenpakket samengesteld om, óf met een minimum aan externe begeleiding (maar met veel voorbeeldmateriaal) zelfstandig aan de slag te gaan, óf met behulp van wat meer begeleiding te komen tot een maatwerkoplossing voor de korte termijn. Hoe dan ook; in alle gevallen zal de MKB-ondernemer baat hebben bij het bedrijfstakmateriaal, waarmee hij of zij in staat is op korte termijn arbeidsomstandigheden op een adequate wijze te integreren in zijn/haar bedrijfsvoering.

Indien u interesse heeft in de invoering van arbeidsomstandigheden adviseren wij u als bedrijfstakspecialisten om te beginnen met de uitvoering van een Arbozorgdiagnose. Samen met een adviseur kunt u dan bepalen hoe u de opzet en invoering van uw OHSAS 18001-systeem verder wilt vormgeven. Indien u aspiraties heeft om als bedrijf naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (kortweg MVO) te willen doorgroeien, dan zult u in ieder geval aan een goed werkend arbomanagementsysteem moeten voldoen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Helpdesk Arbografimedia.