Arbobeleid

Top  Previous  Next

 

 

Arbobeleid

 

 

Arbobeleid is een veelomvattend woord. Het betekent eigenlijk dat een directie bij het te voeren bedrijfsbeleid altijd rekening houdt met de arbeidsomstandigheden van haar personeel, dus een goede kwaliteit van het werk. De beste garantie is daarvoor te geven als de werkgever bij het nemen van beslissingen (m.n. investeringen) bijkomstige arbo-aspecten en eventuele wensen van de medewerkers daarbij al in een vroeg stadium betrekt.

Om goede arbeidsomstandigheden van werknemers te waarborgen, stelt de Arbowet de werkgever verplicht "bij het voeren van haar algemeen ondernemingsbeleid, dit beleid mede te richten op een zo groot mogelijke veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemer". De voordelen van een goed Arbobeleid laten zich eenvoudig raden: prettiger werksfeer, minder verloop van personeel, minder kans op (langduriger) ziekteverzuim, minder kans op ongevallen etc. In plaats van op ad-hoc basis achteraf na te denken over een ontstaan probleem ga je door middel van een goed Arbobeleid juist vooraf structureel over zaken nadenken. Oftewel: u bent met "voor-denken" bezig in plaats van met "na-denken", dé essentie van beleidsvoering.

Een nieuw fenomeen binnen P&O/HRM is 'vitaliteit van medewerkers en de organisatie'. Duurzame inzetbaarheid van werknemers staat binnen steeds meer directies bovenaan de agenda. Daarbij speelt een gezonde leefstijl een belangrijke rol. Uit onderzoek blijkt dat onze bedrijfstak behoort tot de drie sectoren met de hoogste bewegingsarmoede. Bovendien wordt steeds meer erkend dat leefstijl ook een onderwerp is dat tussen werkgever en werknemer besproken kan worden. Alle reden om binnen onze bedrijfstak – naast gezonde en veilige arbeidsomstandigheden - meer aan-dacht te gaan besteden aan het belang van een gezonde leefstijl.