Afdelingen definiëren

Top  Previous  Next

 

 

Afdeling definiëren

 

 

In deze stap is het de bedoeling dat u de in uw bedrijf aanwezige afdelingen gaat definiëren en benoemen. Maar u kunt zoveel afdelingen aanmaken als u zelf wilt. Dit doet u door op de knop Toevoegen afdeling te drukken. Als u dat doet verschijnt automatisch de volgende afdeling met de standaard naam: -Nieuwe afdeling. Uiteraard kunt u ook weer een aangemaakte afdeling verwijderen door deze naar de prullenbak te slepen.

 

De processen die u toeken aan de afdelingen bepalen de vragen die bij de afdeling gesteld worden, én welke machines en werkplekken u bij de volgende stap (werkplekken definiëren) snel kunt toekennen omdat deze gangbaar zijn voor de gekozen processen.

 

U bent vrij in het kiezen van de indeling van de afdelingen en de processen daarin. Ga er daarbij vanuit dat u zaken die in de praktijk bij elkaar voorkomen groepeert in een afdeling, en zaken die in de praktijk van elkaar gescheiden zijn ook gescheiden benoemd worden. Hieronder ziet u een voorbeeldinvulling die weliswaar mogelijk, maar niet heel praktisch is.

 

clip0341