Aanbevelingen met betrekking tot taken

Top  Previous  Next

 

 

Aanbevelingen met betrekking tot taken

 

 

Om het voor u mogelijk te maken in één overzicht vast te stellen welke taken nog toebedeeld behoren te worden en welke opleidingsbehoefte bestaat, is het onderstaande overzicht opgenomen. Dit overzicht geeft u een directe aanbeveling welke actie u moet ondernemen om tot een goede verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen uw organisatie te komen. Het spreekt voor zicht dat goed opgeleide medewerkers een betere invulling kunnen geven aan het beleid van uw organisatie.